היבטים באבחון שקר

מטרות הקורס:

אבחון שקרים הוא מקרה פרטי של אבחון מצב מנטלי אותו אנחנו מעוניינים לאתר אבל אין לנו אליו גישה ישירה. כדי להתמודד עם הקושי אנחנו מניחים את קיומו של תהליך מדיד שמשקף את השקר. במצב אידיאלי אותו תהליך משקף את השקר במדויק. הווה אומר הוא נוכח רק כאשר השקר מתקיים ואיננו נוכח כאשר מדובר באמת. אלא, שהקשר בין התהליכים המדידים הקיימים ומצב מנטלי מורכב כמו השקר, הוא רחוק מלהיות אידיאלי. לכן כדי לאבחן שקרים עלינו לאסוף מידע ממגוון של תהליכים (סימני שקר).

מדי פעם מתעדכנים התהליכים ונוספים חדשים. תהליכים כאלה מקבלים ביטוי בתוכן כתוב, התנהגות מילולית ולא מילולית, זמן תגובה, תנועות עיניים, גודל אישון, תגובות פריפרליות של מערכת העצבים האוטונומית (מוליכות חשמלית של העור, קצב דופק, שינויים בנשימה), שינויים בגלי המוח, הדמיית תהודה מגנטית  (fMRI), שינויים בטמפרטורת העור, ותהליכים אחרים.

בקורס הנוכחי נתאר ונדון בתהליכי אבחון שקר – מסורתיים וחדשים.

קובץ להורדה:

פרשיית לימוד אבחון שקרים