היבטים פסיכולוגיים של תוקפנות ואלימות – Psychological Aspects of Violence and Aggression

מטרות הקורס:

  • היכרות עם סוגים שונים של תוקפנות ואלימות.
  • היכרות עם תיאוריות שונות המסבירות תוקפנות ואלימות.
  • היכרות עם גורמי סיכון אישיותיים להתנהגות תוקפנית ואלימה.
  • היכרות עם משתנים מצביים ונסיבתיים בעלי השפעה על התנהגות תוקפנית.
  • היכרות עם מצבים פסיכיאטריים הקשורים בסיכון להתנהגות תוקפנית ואלימה.

תיאור הקורס:

הקורס יעסוק בקשר שבין אישיות ובין משתנים ומצבים פסיכולוגיים לבין סטייה, תוקפנות ואלימות. יוצגו תיאוריות פסיכולוגיות נבחרות להבנת תופעת התוקפנות והאלימות. יילמדו המאפיינים האישיותיים, טיפוסי האישיות, וכן מצבים פסיכולוגיים ופסיכיאטריים הקשורים בתוקפנות ופגיעה או במסוכנות לאלימות.

קובץ להורדה:

צבי, ליזה – היבטים פסיכולוגיים של תוקפנות ואלימות