היבטים פסיכולוגיים של תוקפנות ואלימות – Psychological Aspects of Violence and Aggression

מטרות הקורס:

הקורס יעסוק בקשר שבין אישיות ובין משתנים ומצבים פסיכולוגיים לבין סטייה, תוקפנות ואלימות. יוצגו תיאוריות פסיכולוגיות נבחרות להבנת תופעת התוקפנות והאלימות. יילמדו המאפיינים האישיותיים, טיפוסי האישיות, וכן מצבים פסיכולוגיים ופסיכיאטריים הקשורים בתוקפנות ופגיעה או במסוכנות לאלימות.

קובץ להורדה:

hebetim psychology