היבטים פסיכולוגיים של תוקפנות ואלימות – Psychological Aspects of Violence and Aggression

מטרות הקורס:

הקורס יעסוק בקשר שבין אישיות ומשתנים ומצבים פסיכולוגיים לבין סטייה, תוקפנות ואלימות. יוצגו גישות שונות להבנת תוקפנות ואלימות. יילמדו המאפיינים האישיותיים וטיפוסי האישיות הקשורים בתוקפנות ופגיעה ובמסוכנות לאלימות.

קובץ להורדה:
hebetim_psychology