היבטים פסיכולוגיים של תוקפנות ואלימות – Psychological Aspects of Violence and Aggression

מטרות הקורס:

הקורס יעסוק בקשר שבין אישיות ובין משתנים ומצבים פסיכולוגיים לבין סטייה, תוקפנות ואלימות. יוצגו גישות שונות להבנת תוקפנות ואלימות. יילמדו מאפיינים האישיותיים ,טיפוסי אישיות, וכן מצבים פסיכולוגיים ופסיכיאטריים הקשורים בתוקפנות ופגיעה או במסוכנות לאלימות.

קובץ להורדה:

פרשיה-היבטים פסיכולוגיים של תוקפנות ואלימות תשפ