המשפט בראי חברה מקוטבת ורב גונית

מטרות הקורס:

הקורס עוסק במקומו של המשפט  הפלילי בחברה מקוטבת ורב גונית לאור זכויות יסוד חוקתיות. החוק והמשפט מייצגים את רוח החברה אך גם משפיעים עליה ומעצבים את דמותה. השיח המשפטי הוא חלק בלתי נפרד מהשיח החברתי ומשום כך הוא יכול לשמש מראה ממנה משתקפת דמות החברה ובה בעת גם מתעצבת ומשתנה. נבחן כיצד מתמודדת מערכת  אכיפת החוק עם הרב גוניות בחברה הישראלית: מעמדו של חופש הביטוי מול הנורמות החוקיות התוחמות ומגבילות את חופש הביטוי בישראל, לרבות זכויות, ערכים ואינטרסים אחרים של החברה והפרט המתנגשים חדשות לבקרים בחופש הביטוי.

האם  הדין הפלילי מייצר איזונים  בין אינטרסים ציבורים  הזוכים להגנת המשפט הפלילי לבין הליכים פליליים החושפים את הפרט כחשוד, עצור, נאשם, עד או קורבן  לפגיעות משמעותיות בזכויותיו החוקתיות. מנגד האם קיים  כיום מענה משפטי הולם לניצול לרעה ושימוש לא ראוי של הזכות לחופש הביטוי בניסיון לפגוע באינטרסים וערכים סותרים ומתנגשים. האם ניתן לאסור, להגביל או לצנזר מראש התבטאויות שלכאורה עוברות על החוק?

המציאות הדיגיטלית והשיח המתנהל על גבי פלטפורמות המדיה החדשה והרשתות החברתיות מאתגרות את רשויות האכיפה בהתמודדות  מול עבירות הסתה , המרדה, לשון הרע, העלבת עובד ציבור, הפרת צווי צנזורה ביטחונית וצווי איסור פרסום, פגיעה ברגשות דת, גזענות וכיו"ב

הסטודנטים יודרכו לקריאת החקיקה ופסקי דין של בתי המשפט בסוגיות שונות..

קובץ להורדה:

מערכת רב גונית בחברה מקוטבת פרשיית לימוד