הנחיה בהכשרה מעשית – Practical Training Guidance

מטרות הקורס:

עבודת שדה כוללת התנסות מעשית של 140 שעות במסגרת ספציפית בה הסטודנט מתנדב. הסטודנט מתוודע למכלול התמודדויות עם פשיעה, אלימות ועבריינות, תוך למידה והכרות עם דרכי טיפול, שיקום, מניעה, ענישה ואכיפה.    מטרת ההכשרה המעשית ללוות את הסטודנט בהתנסות בשדה תוך מתן סיוע, העשרה ותמיכה במסגרת קבוצתית ואישית.

בכל מסגרת התנדבותית אנו דורשים איש קשר שמקבל על עצמו את המטרות ואת המטלות כפי שמוסברות על ידנו: אופי ההתנדבות, שעות ההתנדבות וליווי והעשרת הסטודנט. איש הקשר אחראי על הסטודנט בפועל בשטח, בעוד מטעם אוניברסיטת אריאל נקבע אחראי – המרצה. למותר לציין שלאיש הקשר יש גם פרטים מלאים של המרצה ליצירת קשר בכל עת ובכל בקשה.

במסגרת הקורס במפגשי ההנחיה באוניברסיטה, יועברו סדנאות בנושאים שונים כגון : גבולות, אוריינטציה, אמפתיה, העצמה, אחר משמעותי, ועוד. על הסטודנט להציג את המסגרת בה מתנדב ולשתף בהצגת מקרה מהמסגרת.

קובץ להורדה:

פרשיית לימוד- הכשרה מעשית עבודת שדה