הנחיה בהכשרה מעשית – Practical Training Guidance

מטרות הקורס:

עבודת שדה כוללת התנסות מעשית של 140 שעות במסגרת ספציפית. הסטודנט מתוודע למכלול התמודדויות עם פשיעה, אלימות ועבריינות, תוך למידה והכרות עם דרכי טיפול, שיקום, מניעה, ענישה ואכיפה. מטרת ההכשרה המעשית ללוות את הסטודנט בהתנסות בשדה תוך מתן סיוע, העשרה ותמיכה במסגרת קבוצתית ואישית.

במסגרת הקורס במפגשי ההנחיה באוניברסיטה, יועברו סדנאות בנושאים שונים כגון : גבולות, אוריינטציה, אמפתיה, העצמה, אחר משמעותי ועוד. על הסטודנט להציג את המסגרת בה מתנסה ולשתף את הכיתה בהצגת מקרה מהמסגרת.

קובץ להורדה:

פרשיית לימוד- הכשרה מעשית עבודת שדה

דרישות קדם:

השתתפות בקורס סוגיות בעבודת שדה בשנה א וחתימה על הצהרת מחוייבות ליציאה לעבודת שדה - טרם כניסה לעבודת שדה.