הנחיה בהכשרה מעשית – Practical Training Guidance

מטרות הקורס:

עבודת שדה כוללת התנסות מעשית במסגרת ספציפית בה הסטודנט מתנדב. הסטודנט מתוודע למכלול התמודדויות עם פשיעה, אלימות ועבריינות, תוך למידה והכרות עם דרכי טיפול, שיקום, מניעה, ענישה ואכיפה.

מטרת ההכשרה המעשית ללוות את הסטודנט בהתנסות תוך מתן סיוע, העשרה ותמיכה במסגרת קבוצתית ואישית.

במסגרת הקורס, יועברו סדנאות בנושאים שונים כגון : גבולות, אוריינטציה, אמפתיה, העצמה, אחר משמעותי, ועוד. על הסטודנט להציג את המסגרת בה מתנדב ולשתף בהצגת מקרה מהמסגרת.

קובץ להורדה:

hachshara maasit

 

דרישות קדם:

סיום חובות שנה א.