הפסיכולוגיה של הפשיעה – The Psychology of the Crime

מטרות הקורס:

בחלקו הראשון יעסוק הקורס בעבירות הרצח הסדרתיות , יוצגו סוגי הרצח והטיפולוגיות השונות, הפסיכולוגיה שמאחורי עבירות אלה, הסברים, מניעים ומאפיינים תוך ניתוח מקרי רצח שבוצעו בארץ ובחו"ל.

בחלק השני יתמקד הקורס בתהליך פיתוח ובניית פרופילים לרוצחים סדרתיים וכמו כן והצגת פרופילים שנכתבו על מקרים אמיתיים תוך כדי הצגת מגבלות הפרופיל.

קובץ להורדה:

psichology

 

דרישות קדם:

השלמת קורסי חובה שנה א'.