התמכרויות תיאוריות והיבטים בטיפול – Addictions theories and treatment aspects

מטרות הקורס:

הקורס נועד להפגיש את הסטודנטים עם בעיית ההתמכרות. הקורס ימזג את הנושאים התיאורטיים הקשורים בהתמכרות ובאפשרות למניעתה, עם שיטות טיפול כפי שהן באות לידי ביטוי במסגרות הטיפוליות הקיימות בארץ ובחו"ל.
בקורס נתמקד בהתמכרויות לחומרים פסיכואקטיביים: סמים ואלכוהול; והתמכרויות התנהגותיות כמו: הימור כפייתי והתמכרות למין. בקורס ישולבו מרצים אורחים.

קובץ להורדה:

hitmakruyot