התנהגות תוקפנית – Aggressive Behavior

מטרות הקורס:

הקורס מיועד להקנות ידע עיוני ומחקרי והיכרות עם אופנויות חשיבה והמשגה בתחום של התנהגות תוקפנית. נושאי הקורס כוללים: סוגיות סביב הגדרה, מושגים קרובים, מודלים תיאורטיים ביחס לפנומנולוגיה ולאטיולוגיה, שאלות סביב התמודדות טיפולית ומניעתית. האוריינטציה הכללית של הקורס הינה קלינית ומבוססת על גישות מרכזיות בחקר ההתנהגות האנושית: פסיכוביולוגיה, פסיכולוגיה קוגניטיבית וביהביוריסטית, פסיכולוגיה חברתית ופסיכואנליזה.

קובץ להורדה:

התנהגות תוקפנית פרשיית לימוד