ויקטימולוגיה ב' – היבטים בחוויה קורבנית – Victimology – part II

מטרות הקורס:

במסגרת הקורס יוצגו תכנים, שעוסקים בסוגי קורבנות שונים וביניהם גברים קורבנות אונס, הטרדה מינית, התעללות בקשישים, טרור ועוד. הדגש בקורס זה מושם על היכרות עם מאפייני החוויה הקורבנית תוך הבנה של הגורמים והסיבות לסוגים שונים של קורבנות. בנוסף הקורס יעסוק בהשלכות האירוע הקורבני על הפרט והחברה ודרכי התמודדות.

קובץ להורדה:

victimology b