ויקטימולוגיה ב' – היבטים בחוויה קורבנית – Victimology – part II

מטרות הקורס:

קורס זה מהווה המשך לקורס "ויקטימולוגיה א' – סוגיות תיאורטיות ויישומיות". במסגרת הקורס יוצגו תכנים, שעוסקים בסוגי קורבנות שונים ובניהם קורבנות אונס, הטרדה מינית, התעללות בקשישים, טרור ועוד. הדגש בקורס זה מושם על ההיכרות עם מאפייני החוויה הקורבנית תוך הבנה של הגורמים והסיבות לסוגים שונים של קורבנות. בנוסף הקורס יעסוק בהשלכות האירוע הקורבני על הפרט והחברה ודרכי התמודדות.

קובץ להורדה:

ויקטימולוגיה ב