ויקטימולוגיה ב' – Victimology- part II

מטרות הקורס:

  1. היכרות השפעות של סוגים שונים של קורבנות
  2. הבנת דרכי התמודדות של קורבנות
  3. היכרות עם דרכי טיפול בקורבנות

תיאור הקורס:

במסגרת הקורס יוצגו תכנים, שעוסקים בסוגי קורבנות שונים וביניהם גברים קורבנות אונס, הטרדה מינית, התעללות בקשישים, טרור ועוד. הדגש בקורס זה מושם על היכרות עם מאפייני החוויה הקורבנית תוך הבנה של הגורמים והסיבות לסוגים שונים של קורבנות. בנוסף הקורס יעסוק בהשלכות האירוע הקורבני על הפרט והחברה ודרכי התמודדות.

קובץ להורדה:

viktimologia b

דרישות קדם:

ויקטימולוגיה א'