ויקטימולוגיה א' – Victimology

מטרות הקורס:

אחת ההתפתחויות הבולטות בקרימינולוגיה היא המיקוד על תפקיד הקורבן. בכמה עשורים אחרונים התעוררה מודעות לחשיבות העיסוק בנפגע לצד העיסוק בפוגע. הקורבן עבר מסטאטוס של שחקן משנה לסטאטוס של שחקן מפתח במערכת הצדק הפלילית. קורס זה יעסוק בהתפתחויות תיאורטיות בוויקטימולוגיה, בשאלת ההגדרה "מי הוא הקורבן?" ובתגובה החברתית כלפי קורבנות. בנוסף במהלך הקורס נדון בקשר שבין קורבנות לבין פחד מפשיעה ועבריינות. נושאי הקורס מאפשרים היכרות תיאורטית עם מושגים בסיסיים בוויקטימולוגיה, היכרות עם מאפייניהן של חוויות קורבנות שונות, והנם רלבנטיים הן לתחום הטיפול בקורבנות ומשפחותיהם והן לעניין ענישה ושיקום עבריינים. התכנים של הקורס מהווים שילוב בין היבטים תיאורטיים ויישומיים.

קובץ להורדה:

ויקטימולוגיה א