ויקטימולוגיה – Victimology

מטרות הקורס:

א. היכרות עם מושגים ומודלים בסיסיים בוויקטימולוגיה.

ב. הגדרת הקורבן האידיאלי והבנת המנגנונים שבבסיס האשמת קורבנות וצופים

התייחסות לדיונים מרכזיים בויקטימולוגיה והתפתחויות חדשות בתחום

תיאור הקורס:

אחת ההתפתחויות הבולטות בקרימינולוגיה היא המיקוד על תפקיד הקורבן. בכמה עשורים אחרונים התעוררה מודעות לחשיבות העיסוק בנפגע לצד העיסוק בפוגע. הקורבן עבר מסטאטוס של שחקן משנה לסטאטוס של שחקן מפתח במערכת הצדק הפלילית. קורס זה יעסוק בהתפתחויות תיאורטיות בוויקטימולוגיה, בשאלת ההגדרה "מי הוא הקורבן?" ובתגובה החברתית כלפי קורבנות. נושאי הקורס מאפשרים היכרות תיאורטית עם מושגים בסיסיים בוויקטימולוגיה, היכרות עם מאפייניהן של חוויות קורבנות שונות, והנם רלבנטיים הן לתחום הטיפול בקורבנות ומשפחותיהם והן לעניין ענישה ושיקום עבריינים. התכנים של הקורס מהווים שילוב בין היבטים תיאורטיים ויישומיים.

קובץ להורדה:

אינה לוי – פרשיה – ויקטימולוגיה – תשפ.