זיכרון ועדות ראיה

מטרות הקורס:

הזיכרון משמש בסיס עיקרי לעדות הראיה שחשיבותה לחקירה הפלילית ברורה. לעדות הראיה מקום מרכזי בכל חקירה החל משלביה הראשונים כשהחוקרים מנסים לעלות על עקבותיו של העבריין ועד לשלביה האחרונים כשבית המשפט נדרש לקבוע אשמה או חפות. עוצמתה של עדות הראיה היא עד כדי כך גדולה שהביטוי ראיה משפטית נגזר מהמילה לראות. כלומר ההוכחה הטובה ביותר לנכונותם של דברים היא העובדה שראית אותם. בקורס נראה שלא אלה הם פני הדברים ועדות הראיה חשופה למגוון של הטיות וטעויות.

קובץ להורדה:

פרשיית לימוד זיכרון ועדות ראיה