טראומה וטיפול בנפגעי טרור – Trauma and the Treatment of Terror Victims

מטרות הקורס:

להכיר ההשלכות הפסיכולוגיות קצרות וארוכות הטווח של טרור, תוך התמקדות על טראומה, פוסט טראומה והטיפול בתופעות אלה.

ההתמודדות עם אירועי טרור, נקודתיים או מתמשכים, מעמידה את הפרט ואת החברה בפני הצורך בפיתוח חוסן אישי ולאומי, ואת גורמי הטיפול בקהילה בפני האתגר שבמתן מענה למצבי דחק מורכבים. הקורס יעסוק בשרשרת ההתפתחות של תגובות למצבי דחק, החל מהתגובה המיידית האקוטית ועד לתגובה הפוסט-טראומטית הכרונית, תוך התייחסות להיבטים ביולוגיים, פסיכולוגיים וחברתיים המעורבים בהתפתחותה של התופעה. בהמשך יסקרו המאפיינים הייחודיים של טראומה עקב אירועי טרור ויוצגו מושגים ומודלים להתערבות במשבר, וכן ילמדו עקרונות וכלים מרכזיים לטיפול במצבי טראומה עקב טרור אצל היחיד, הקבוצה והקהילה. בנוסף יעסוק הקורס במערכות החוסן של המסייעים בזמן לחץ ומשבר תוך התמקדות בתחום של טראומה שניונית והשלכותיה על המטפל.

קובץ להורדה:

trauma vtipul