טרוריזם – Terrorism

מטרות הקורס:

הקורס יערוך היכרות עם תופעת הטרור מנקודת מבט קרימינולוגית. בתחילה יעסוק הקורס בנושאים הקשורים לטרור עצמו, מאפייניו, הגדרותיו ומטרותיו של הטרור, ולאחר מכן יתמקד בשני צדדיה העיקריים של התופעה:

בצד התוקפני – הטרוריסט: המניעים, המאפיינים, פרופיל סוגי המחבלים השונים והטיפולוגיות השונות.

ובצד הקורבני – קורבנותיו של הטרור, השפעותיו  הפסיכולוגיות של הטרורוההתמודדות עם איום זה.

קובץ להורדה:

terrorism