טרור וסמים – Terrorism and drugs

מטרות הקורס:

הקורס נועד להפגיש את הסטודנטים עם נושא הנרקו-טרוריזם  (Narco-terrorism ) .בקורס תבחן מערכת יחסי הגומלין המסועפת בין טרור וארגוני טרור לבין פשע מאורגן, סוחרי סמים וראשי קרטלי סמים באזורים שונים בעולם.

בקורס נעמוד על הקשר בין מימון ארגוני הטרור בעזרת כספים שמקורם בייצור, הברחה גידול סחר והלבנת כספי סמים-  תוך מתן דוגמאות מארגוני טרור בעולם ובמזה"ת בפרט. במקביל נסקור את  הקשר בין סוחרי סמים וארגוני הפשע המאורגן המשתמשים בפעילות טרור כנגד מדיניות של ממשלות, סוכנויות אכיפה ומערכת המשפט.

בנוסף נעמוד על דרכי המניעה וההתמודדות אל מול ארגוני הטרור וכספי מימון הטרור שמקורם בסמים -הננקטים על ידי ארגוני האו"ם ומדינות שונות . בקורס גם נדון בנושא פיגועי טרור בישראל והשפעתם על השימוש בסמים ובאלכוהול בקרב מתבגרים וצעירים.

קובץ להורדה:

terror vsamim