טרור סייבר – Cyberterrorism

מטרות הקורס:

  • לערוך היכרות ולהקנות ידע הקשור במרחב הסייבר, איומי טרור חדשים וייחודיים בצידה של מהפכת המידע והאינטרנט לנוכח התגברות התלות של המרחב הפיזי במרחב המקוון.
  • לנתח את איומי הטרור הקיימים והצפויים למדינת ישראל בתחום הסייבר ברמה הלאומית
  • הכרת דרכי ההתמודדות של מדינות העולם עם איומי הטרור שהחלו להתפשט במרחב המקוון.

תיאור הקורס:

איום טרור הסייבר נמצא בליבת עיסוקם של גורמי ההגנה והביטחון במדינת ישראל ובעולם כולו. בהתבסס על מגמות עולמיות בתחום, מתגבשת הנחה שלפיה ארגוני הטרור עתידים לעשות שימוש במרחב הסייבר לשם השגת יעדיהם האסטרטגיים. הקורס יקנה למשתתפים הכרה וידע הקשורים למרחב הסייבר ולאיומי הטרור המודרני שבצדו. נדון בתמורות  ובהשלכות המהפכה הטכנולוגית – המעבר לדיגיטציה והחיבור לאינטרנט, על  איומי הטרור. כיצד  ארגוני טרור ממנפים את המרחב הקיברנטי  להפיכתו ליעד ולכלי בשירות הטרור. נבדוק בנוסף, תוך סקירת מקרי בוחן, מהם האיומים שבפניהם עומדות המדינות, מהי הרגולציה והצעדים שננקטים לסיכול פעילות סייבר זדונית ומדיניות התגובה למתקפת טרור סייבר.

קובץ להורדה:

terror sayver