מבוא לפסיכולוגיה – Introduction to Psychology

מטרות הקורס:

הקורס "מבוא לפסיכולוגיה" מהווה היכרות בסיסית וראשונית עם תחום הפסיכולוגיה ומטרתו היכרות עם מושגי היסוד, התופעות הבסיסיות והגישות העיקריות בתחום הפסיכולוגיה.

במהלך הקורס יכירו הסטודנטים את התיאוריות הפסיכולוגיות השונות ואת תחומי  המחקר העיקריים של הפסיכולוגיה. בנוסף יעשה קישור בין נושאי הקורס לתחום הפשיעה והעבריינות, כמו למידה ועבריינות, פסיכולוגיה התפתחותית ועבריינות, הפרעות נפשיות ועבריינות וכדומה.

הקורס מעודד חשיבה ביקורתית והקניית מיומנויות לחשיבה מדעית ולכן במסגרת הקורס יתנסו הסטודנטים בביצוע עבודת מחקר קטנה.

קובץ להורדה:

מבוא לפסיכולוגיה א ו- ב