מבוא לפסיכולוגיה – Introduction to Psychology

מטרות הקורס:

הקורס "מבוא לפסיכולוגיה" מהווה היכרות בסיסית וראשונית עם תחום הפסיכולוגיה ומטרתו היכרות עם מושגי היסוד, התופעות הבסיסיות והגישות העיקריות בתחום הפסיכולוגיה. במהלך הקורס יכירו הסטודנטים את התיאוריות הפסיכולוגיות השונות ואת תחומי  המחקר העיקריים של הפסיכולוגיה.

קובץ להורדה:

קרן כהן לוק_מבוא לפסיכולוגיה _פרשיית לימוד תשעט