מבוא לפסיכופתולוגיה א'ו-ב' Introduction to abnormal psychology – part I, part II

מטרות הקורס:

היכרות עם מושגי יסוד בפסיכופתולוגיה. היכרות עם מגוון הפתולוגיות הנפשיות. הבנה מעמיקה של ההיבטים התיאורטיים בפסיכולוגיה אבנורמלית. התייחסות לסוגיות מחקריות, משפטיות, אתיות ותרבויות בפסיכופתולוגיה.

קובץ להורדה:

מבוא לפסיכופתולוגיה א ו- ב