מבוא לפסיכופתולוגיה א' – Introduction to abnormal psychology – part I

מטרות הקורס:

  1. היכרות עיונית בסיסית עם מושגים וסוגיות יסוד בתחום הפסיכופתולוגיה.
  2. היכרות עם אבני בוחן לקביעת נורמליות ואבנורמליות ועם כלי אבחון מקובלים.
  3. היכרות עם הפרעות נפשיות שכיחות, הסברים להופעתן ואפשרויות הטיפול בהן.

תיאור הקורס:

הקורס מיועד להקנות היכרות עיונית בסיסית עם מושגים וסוגיות יסוד ועם הידע הקיים בתחום הפסיכופתולוגיה. ידונו המושגים של נורמליות ואבנורמליות, בריאות ופסיכופתולוגיה ויוצגו דרכי הערכה ואבחון. יוצגו הפרעות חרדה והפרעות הקשורות בהתנהגות כפייתית, הפרעות של טראומה ודחק והפרעות דיסוציאטיביות. ידונו מאפייניהן הקליניים של הפרעות אלה,  הגורמים השונים המסייעים להתפתחותן ושימורן ושיטות הטיפול בהן.

קובץ להורדה:

צבי, ליזה – מבוא לפסיכופתולוגיה א