מבוא לפסיכופתולוגיה א' Introduction to abnormal psychology – part I

מטרות הקורס:

  1. היכרות עיונית בסיסית עם מושגים וסוגיות יסוד בתחום הפסיכופתולוגיה.
  2. היכרות עם אבני בוחן לקביעת נורמליות ואבנורמליות ועם כלי אבחון מקובלים.
  3. היכרות עם הפרעות נפשיות שכיחות, הסברים להופעתן ואפשרויות הטיפול בהן.

תיאור הקורס:

הקורס מיועד להקנות היכרות עיונית בסיסית עם מושגים וסוגיות יסוד ועם הידע הקיים בתחום של פסיכולוגיה אבנורמלית ופסיכופתולוגיה. ידונו המושגים של נורמליות ואבנורמליות, בריאות ופסיכופתולוגיה ויוצגו דרכי הערכה ואבחון. יוצגו הפרעות חרדה והפרעות הקשורות בהתנהגות כפייתית, הפרעות של טראומה ודחק, הפרעות סומטופורמיות והפרעות דיסוציאטיביות. ידונו מאפייניהן הקליניים של הפרעות אלה,  הגורמים השונים המסייעים להתפתחותן ושימורן, ושיטות הטיפול בהן. יוצגו סוגיות קרימינולוגיות קשורות.

קובץ להורדה:

צבי, ליזה – מבוא לפסיכופתולוגיה א – פרשיות לימוד (1)