מבוא לפסיכופתולוגיה ב' Introduction to abnormal psychology – part II

מטרות הקורס:

  1. היכרות עיונית בסיסית עם מושגים וסוגיות יסוד בתחום הפסיכופתולוגיה.
  2. היכרות עם הפרעות נפשיות שכיחות, הסברים להופעתן ואפשרויות הטיפול בהן.

תיאור הקורס:

הקורס מהווה המשך לקורס הפסיכופתולוגיה א'. הוא מיועד להקנות היכרות עיונית בסיסית עם מושגים וסוגיות יסוד ועם הידע הקיים בתחום הפסיכופתולוגיה. יוצגו הפרעות במצב הרוח, הפרעות בספקטרום הסכיזופרניה והפרעות פסיכוטיות אחרות, תיאוריות של התפתחות האישיות והפרעות אישיות, הפרעות אכילה, הפרעות התנהגות והפרעות שליטה בדחף, והפרעות נוירוהתפתחותיות. ידונו מאפייניהן הקליניים של הפרעות אלה, הגורמים השונים המסייעים להתפתחותן ושימורן, ושיטות הטיפול בהן. יוצגו סוגיות קרימינולוגיות קשורות.

קובץ להורדה:

liza_b