מוסדות אכיפה מניעה וטיפול – Enforcement, prevention and treatment institutions

מטרות הקורס:

הקורס נועד להציג שיטות שונות של אכיפה, מניעה וטיפול הקיימות בישראל ובעולם, תוך שימת דגש על היחס בין ענישה לטיפול ובחינת המגמות המאפיינות את מערכת הפיקוח החברתי בחברה המודרנית.

קובץ להורדה:

מוסדות אכיפה,מניעה וטיפול