מוסדות טוטאליים – Total institions

מטרות הקורס:

למוסדות טוטאליים מאפיינים ייחודיים אשר משפיעים על הן על התנהגות של החוסים והן על ההתנהגות של אנשי הצוות. היכרות עם מוסדות אלה חשובה מאוד לאור העובדה שבתי כלא ומוסדות כליאה הנם מוסדות טוטאליים. עם זאת, ישנם מוסדות נוספים שמאופיינים בתכונות של מוסדות טוטאליים, כמו בתי חולים, בתי אבות ופנימיות. במסגרת קורס זה נעסוק בהיכרות עם התכונות של המוסד הטוטאלי ונבחן כיצד תכונות אלה משפיעות הנעשה בבתי סוהר, פנימיות, בתי חולים ובתי אבות.

קובץ להורדה:

מוסדות טוטאליים