מוסר וסטיה

מטרות הקורס:

מטרת הקורס לחשוף את התלמיד לסוגיות המורכבות המאפיינות את יחסי הגומלין בין פשיעה, עבריינות אכיפת החוק ומוסר, וכן  להקנות כלים לביקורת ולשיפוט מוסרי של פעילות מערכת אכיפת החוק.

תיאור הקורס:

לעבריינות ולפשיעה ישנם היבטים מוסריים מורכבים, והעמדות החברתיות כלפיהם נושאות השלכות משמעותיות על האופן מערכות אכיפת החוק, מתמודדות עם פשיעה ועבריינות.

בקורס זה נעסוק בהיבטים השונים של פשיעה ומוסר, תוך דיון בשאלות כמו: מהו הרע במעשה

הפלילי? מהו הבסיס המוסרי לחוקים האוסרים קיומן של התנהגויות מסוימות? מהי הלגיטימציה המוסרית לענישה? מהו הרע שנגרם לקורבן?  ומהי משמעותם המוסרית של כללי אתיקה באכיפת החוק?

במהלך הקורס ילמדו היבטים מוסריים, פילוסופים ודתיים, תוך דיון בדילמות מוסריות כגון: עונש מוות, הפלות,  המתת חסד, סחר באיברים ועוד.

קובץ להורדה:

musar vstiya