מוסר וסטיה

מטרות הקורס:

לעבריינות ולפשיעה ישנם היבטים מוסריים מורכבים, והעמדות החברתיות כלפיהם נושאות השלכות משמעותיות על האופן מערכות אכיפת החוק, מתמודדות עם פשיעה ועבריינות.

בקורס זה נעסוק בהיבטים השונים של פשיעה ומוסר, תוך דיון בשאלות כמו: מהו הרע במעשה הפלילי? מהו הבסיס המוסרי לחוקים האוסרים קיומן של התנהגויות מסוימות? מהי הלגיטימציה המוסרית לענישה? מהו הרע שנגרם לקורבן?  ומהי משמעותם המוסרית של כללי אתיקה באכיפת החוק?

בחלק הראשון של הקורס יידונו היבטים מוסריים כמו: עבירות סמים, זנות, תקיפות מיניות במשפחה, עבדות ילדים, סחר באיברים, הימורים בלתי חוקיים ועוד. בחלקו השני של הקורס יתמקד הדיון בהיבטים אתיים ומוסריים של אכיפת החוק: ענישה, מניעה, טיפול ושיקום, ויחשפו הסוגיות האתיות של הטבועות בפעילותם של ארגונים כמו: משטרה, תביעה, שרותי מבחן, בתי משפט ובתי סוהר.

קובץ להורדה:

פרשיות לימוד- מוסר וסטיה (3)