מוסר וסטייה

מטרות הקורס:

מטרת הקורס לחשוף את התלמיד לסוגיות המורכבות המאפיינות את יחסי הגומלין בין מוסר ובין סטייה ופשיעה , וכן להקנות כלים לביקורת ולשיפוט מוסרי של פעילות בחיי היומיום.

בקורס זה נעסוק בהיבטים השונים של פשיעה ומוסר, תוך דיון בשאלות כמו: מהו הרע במעשה הפלילי? מהו הבסיס המוסרי לחוקים האוסרים קיומן של התנהגויות מסוימות? מהי הלגיטימציה המוסרית לענישה? מהו הרע שנגרם לקורבן?  ומהי משמעותם המוסרית של כללי אתיקה באכיפת החוק?

במהלך הקורס ילמדו היבטים מוסריים, פילוסופים ודתיים, תוך דיון בדילמות מוסריות כגון: עונש מוות, הפלות,  המתת חסד, סחר באיברים ועוד.

קובץ להורדה:

מוסר וסטייה