מניעת פשיעה – תיאוריה ויישום – Crime prevention

מטרות הקורס:

"גרם אחד של מניעה שווה לטון של אכיפה".

בעשורים האחרונים, התבססה ההבנה בדבר חשיבותם של פעילויות מוסדרות לשם מניעת פשיעה, אלימות ועבריינות, ובדבר הצורך בהערכות כוללת לשם מניעה מיטבית. מטרת הקורס היא להכיר את התיאוריות העיקריות של מניעת פשיעה ואת העקרונות והיישומים של תיאוריות אלו בהתמודדות עם פשיעה ואלימות.

במהלך הקורס יילמד יחודו של קונספט המניעה לעומת גישות אחרות של התמודדות עם פשיעה (אכיפה, שיקום וטיפול) , ייבחנו קשרי הגומלין בין תיאוריות ואסכולות קרימינולוגיות לבין התפתחותן של גישות שונות להתמודדות עם פשיעה ועבריינות, ויילמדו אסטרטגיות תיאורטיות ויישומיות של מניעה.

כמו כן, במהלך הקורס ננתח תוכניות מניעה שונות ונכיר את מאפייניהן.

קובץ להורדה:

meniat_pshia