מניעת פשיעה- תיאוריה ויישום – Crime Prevention – Theory and Practice

מטרות הקורס:

"גרם אחד של מניעה שווה לטון של אכיפה".

בעשורים האחרונים, התבססה ההבנה בדבר חשיבותן של פעילויות מוסדרות לשם מניעת פשיעה, אלימות ועבריינות, ובדבר הצורך בהערכות כוללת לשם מניעה מיטבית. מטרת הקורס היא להכיר את קונספט המניעה לעומת גישות אחרות של התמודדות עם פשיעה, וכן להכיר את התיאוריות העיקריות של מניעת פשיעה ואת העקרונות והיישומים של תיאוריות אלו בהתמודדות עם פשיעה ואלימות.

כמו כן, במהלך הקורס ננתח תוכניות מניעה שונות ונכיר את מאפייניהן.

קובץ להורדה:

מוסר וסטייה מניעת פשיעה סמינריון