מערכת אכיפת החוק בישראל

מטרות הקורס:

הכרת עקרונות ההליך הפלילי בישראל ושורשי מערכת אכיפת החוק, הקניית מושגי יסוד וידע בסיסי בתחום  מוסדות ומערכות אכיפת החוק בישראל: משטרה  פרקליטות ובתי המשפט;  מאפיינים תפקידים ותפקודם  של אותן מערכות בפועל תוך דיון ובחינה ביקורתית של סוגיות ודילמות מרכזיות בדגש על זכויות, ערכים ואינטרסים  של הפרט להליך ראוי והוגן המתנגשים לעיתים עם  האינטרסים של  החברה למיגור הפשיעה  נכיר את  המנגנון הקיים בישראל לבחירת שופטים, נבחן את מערכת היחסים בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת ונדון בסוגיות של  משפטיזציה  ואקטיביזם שיפוטי.

קובץ להורדה:

אכיפת חוק בישראל פרשית תשפ