מצבי לחץ ומשבר – Stress and Crisis Conditions

מטרות הקורס:

הקורס יעסוק במצבי לחץ ומשבר ובהשפעתם על חולי נפשי ופיזיולוגי ונטיה לעבריינות. יוכרו מצבים של לחץ ומשבר והשפעותיהם, מודלים שונים וגישות המסבירים לחץ ומשבר ואסטרטגיות  להתמודדות עמם.

קובץ להורדה:

lachatz_mashber