מצבי לחץ ומשבר – Stress and Crisis Conditions

מטרות הקורס:

  1. היכרות עם מגוון מצבי לחץ ומשבר אקוטיים וכרוניים.
  2. היכרות עם מודלים שונים המסבירים את תופעת הלחץ.
  3. הבנת השפעתם של מצבי לחץ ומשבר על חולי נפשי ופיזיולוגי ועל נטיה לעבריינות.
  4. לימוד אסטרטגיות שונות להתמודדות עם לחץ ומשברים.

תיאור הקורס:

הקורס יעסוק במצבי לחץ ומשבר ובהשפעתם על מצבי חולי נפשי ופיזיולוגי, ונטיה לעבריינות. יוכרו מודלים שונים וגישות המסבירים את תופעת הלחץ, השפעותיו, ואסטרטגיות שונות להתמודדות עמו.

קובץ להורדה:

צבי, ליזה – מצבי לחץ ומשבר-מהספריה