נשים ופשיעה – Women and crime

מטרות הקורס:

הקורס נועד להפגיש את הסטודנטים/יות עם נושא הסטייה והפשיעה בקרב נשים ונערות.  מתחילת ימיה של הקרימינולוגיה, תחום הפשיעה נתפס באופן מסורתי תחום חקר של פשיעה זכרית, כשהנשים נתפסו כקורבנות של עבירות ולא כאלה המבצעות את הפשיעה.  בקורס נסקור את ההיבטים התיאורטיים הקשורים באטיולוגיה לעבריינות בקרב נשים ונערות ובמסלולי החיים של נשים. יוצגו ההיבטים התיאורטיים הקשורים באטיולוגיה לעבריינות נשים תוך ניתוח הנושא בראייה מגדרית, חברתית ופסיכולוגית.

במהלך הקורס נסקור סוגים שונים של עבריינות נשים בארץ ובעולם, כמו: זנות  וסחר בנשים;  שימוש וסחר בסמים;  נשים במאסר; עבריינות צווארון לבן בקרב נשים; אלימות בקרב נשים ואלימות במשפחה בקרב אימהות. בקורס תתקיים הרצאת אורח.

קובץ להורדה:

פרשיית לימוד נשים ופשיעה