סוגיות תיאורטיות בעבודת שדה – Theoretical issues in field work

מטרות הקורס:

הקורס 'סוגיות תיאורטיות בעבודת השדה' נועד להכין את הסטודנטים לקראת ההתנסות המעשית ב'עבודת השדה' המתקיימת בחוג לקרימינולוגיה כחובה לימודית בשנה ב' ללימודים. 'עבודת השדה' כוללת 140 שעות הכשרה במסגרות המשיקות לתחום הקרימינולוגיה: רווחה, קידום נוער, מועדוני נוער ,חינוך, עמותת עלם, מרכזים לבריאות הנפש- בתי חולים והוסטלים, עמותת אנוש ועוד. במהלך הקורס יגיעו מרצים אורחים שיציגו את המסגרות בהן הסטודנטים יכולים להתנסות ואת כללי האתיקה במסגרתם.

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים יסודות תיאורטיים והיבטים אתיים הקשורים לעבודת השדה.  במהלך הקורס יוצגו מטרות וחובות הסטודנטים בעבודת השדה, יוסברו הנהלים וצורת העבודה מול הממשקים האדמיניסטרטיביים הן באוניברסיטה והן במסגרת ההתנסות בשדה. בנוסף, יוצגו הנושאים הבאים : אתיקה בעבודת השדה, גבולות, העצמה ותפקיד הסטודנט, רב תרבותיות- רגישות תרבותית ועוד.

קובץ להורדה:

‏‏פרשיית לימוד-סוגיות בעבודת שדה