סוגיות תיאורטיות בעבודת שדה – Theoretical issues in field work

מטרות הקורס:

היא להקנות יסודות תיאורטיים והיבטים אתיים שקשורים לעבודת השדה. עבודת השדה כוללת 140 שעות במסגרות הרלוונטיות לתחום הקרימינולוגיה (משטרה, רווחה, קידום נוער, חינוך, עמותת על"ם, בתי חולים לחולי נפש, מועדוני נוער ועוד(.

במהלך הקורס, יוצגו מטרות וחובות הסטודנטים בעבודת השדה. כמו כן, יוסברו כלל הנהלים וצורת העבודה מול הממשקים האדמיניסטרטיביים הן באוניברסיטה והן במסגרת ההתנסות.

בנוסף, יועברו הרצאות פרונטליות המעשירות ותורמות לסטודנטים ע"י המרצה בנושאים הבאים : גבולות, אתיקה בעבודת השדה, העצמה ותפקיד הסטודנט, רב תרבותיות- רגישות תרבותית ועוד. במהלך הקורס יגיעו מרצים אורחים.

קובץ להורדה:

avodat sade