סטייה חברתית א' – Social deviance

מטרות הקורס:

חברות אנושית עסוקות מראשיתן בהגדרת ה"אחר", ה"סוטה" וה"נורמלי". לסטייה מהנורמה המקובלת משמעויות רבות, עבור כל המעורבים בה — הכלל, החורג ממנו, וסביבתו של החורג. בקורס זה נלמד ונדון בתיאוריות של סטייה חברתית ברמת הפרט והחברה, בגבולות המוסר ותפקידם, ובהשלכות של אלו. נבחן כיצד תופעות חברתיות נעשות לסטיות חברתיות. ננסה לעמוד על הכוחות הפוליטיים חברתיים המצויים  מאחורי המונח "סטיה חברתית". נציג מקרים של פאניקות מוסריות וננסה לענות  על השאלה: "האם סטיה חברתית  היא סוגיה פוליטית ביסודה ולא (בהכרח) אובייקטיבית.‏

קובץ להורדה:

stiya a