סטייה חברתית א' – Social deviation – part I

מטרות הקורס:

דיון בסוגיות הקשורות לסטייה חברתית. נבחן כיצד תופעות חברתיות נעשות לסטיות חברתיות. ננסה לעמוד על הכוחות הפוליטיים חברתיים המצויים  מאחורי המונח "סטייה חברתית". נציג מקרים של פאניקות מוסריות. ולסיום  ננסה לענות  על השאלה: "האם סטייה חברתית  זוהי סוגיה פוליטית ביסודה ולא (בהכרח) אובייקטיבית.‏

קובץ להורדה:

סטיה חברתיתא