סטייה חברתית ב' – Social deviance B

מטרות הקורס:

המשך דיון בסוגיות הקשורות לסטיה חברתית וניסיון לענות  על השאלה: האם סטיה חברתית וקורבנות חברתית אילו הם סוגיות פוליטיות ביסודן. נעסוק בקשר שבין סטיות חברתיות והתקשורת. נבחן כיצד סטיות חברתיות  נעשות לתופעות חברתיות. ונעמוד על הכוחות הפוליטיים חברתיים המצויים  מאחורי המונח "סטיה חברתית".

קובץ להורדה:

stiya b

 

 

דרישות קדם:

השלמת הקורס סטיה חברתית א.