סטייה חברתית ב' – Social deviation – part II

מטרות הקורס:

המשך דיון בסוגיות הקשורות לסטייה חברתית וניסיון לענות  על השאלות: "האם סטייה חברתית וקורבנות חברתית אילו הם סוגיות פוליטיות ביסודן?". נעסוק בקשר שבין סטיות חברתיות והתקשורת. נבחן כיצד סטיות חברתיות  נעשות לתופעות חברתיות. ונעמוד על הכוחות הפוליטיים חברתיים המצויים  מאחורי המונח "סטייה חברתית".

קובץ להורדה:

סטיה חברתיתב