סמינריון – גישות שונות לטרור ולפשיעה

מטרות הקורס:

מטרות הסמינריון הן לאפשר לסטודנט להתנסות במחקר אמפירי, על כל שלביו, החל משאלת המחקר ועד לכתיבת הדו"ח הסופי. המפגשים  בקורס הינם שבועיים, ומרביתם יוקדשו להכוונה והדרכה כיתתית או קבוצתית.

הסמינריון יעסוק בהכרת סוגיות תיאורטיות ומחקריות בתחום הטרור והפשיעה

הנושאים שיידונו: הכרת סוגיות שונות בתחום הטרור והפשיעה, הדומה והשונה והקשר ביניהם. הפחד מטרור ומפשיעה, על ההיבטים השונים, התגובה החברתית לטרור ולפשיעה – ענישה, טיפול ושיקום. הבדלי מגדר בסוגיות שונות אלו וכו'. יושם דגש על נושאים עכשוויים כמו מימון פעולות טרור,  עמדות כלפי סוגים שונים של פעולות טרור ושל מבצעי פעולות אלו  בארץ ובעולם. התייחסות החברתית השונה על פי מגדר, מוצא אתני ומיצב סוציו אקונומי. פחד מפשיעה ומטרור, התייחסות משפטית, ההבחנה בין טרור ללוחמת חופש ועוד. נושאים אלו ואחרים יפותחו על ידי הסטודנטים לכדי עבודת מחקר.

קובץ להורדה:

גישות לטרור תשעז