סמינריון: דילמות מוסריות בסטייה חברתית – Moral Dilemmas in Social Deviance

מטרות הקורס:

מטרת הסמינריון היא להתנסות במחקר אמפירי, על כל שלביו, החל משאלת המחקר ועד לכתיבת הדו"ח הסופי, בתחום הקשור בסוגיות הקשורות למוסר וסטייה. מוסר (Morality) הינו מערכת של עקרונות ואידיאלים בה אנשים משתמשים כמורה דרך מחייב על מנת לבצע שיפוט הערכתי (טוב לעומת רע) של פעולות האדם ואופיו. בקורס זה ילמדו מאפייניה של הדילמה המוסרית, ותפיסות פילוסופיות ודתיות, המציעות גישות שונות להכרעת הדילמות ופתירתן. כן, יידונו תפיסות חברתיות ותרבותיות לדילמות אלו.  תחומי המחקר בנושא הקורס הינם מגוונים. בקורס נתמקד בנושאים הקשורים בקדושת החיים, כגון: המתת חסד, עונש מוות, סחר באיברים, הפלות, חיסול ממוקד והתאבדויות, מנקודת מבט מוסרית.

קובץ להורדה:

סמינריון