סמינריון – חשיפה לטרור ולאלימות פוליטית והקשר להתמכרויות – Exposure to terrorism, and political violence and the association to addictions

מטרות הקורס:

מטרת הסמינריון להתנסות במחקר אמפירי, על כל שלביו, החל משאלת המחקר ועד לכתיבת הדו"ח הסופי, בתחום הקשור בטרור ובקשר לסוגי התמכרויות שונים.    מחקרים שונים מצביעים על הקשר בין חשיפה לאירועי טרור ואלימות פוליטית ובין עלייה בשימוש בחומרים פסיכואקטביים, כמו: אלכוהול, סמים וטבק. רוב המחקר בתחום נערך לאחר אירועי נובמבר, 2001, בארה"ב. בסמינריון יתנסו הסטודנטים במחקר בתחום. יושם דגש גם על הקשר בין חשיפה לטרור והשפעותיו בקרב בוגרים צעירים והקשר להתמכרויות לחומרים פסיכואקטיביים ולהתמכרויות התנהגותיות כגון: התמכרות לאינטרנט והימורים .

קובץ להורדה:

פרשיית לימוד סמינריון- טרור והתמכרויות