סמינריון מחקרי: איום הטרור, השפעותיו וההתמודדות עימו

מטרות הקורס:

מזה שנים רבות  נאלצת החברה הישראלית להתמודד עם טרור מתמשך המסב מאות הרוגים ואלפי פצועים.טרור הנו מצב לחץ קיצוני וחריג, שמבטא איום כרוני המשפיע במידה רבה על חיי היום יום, על איכות חייו ורווחתו של הפרט, ויוצר תחושה של פחד, חרדה, והתפתחותה של מצוקה נפשית ותסמינים פסיכולוגיים כמו תגובות פוסט-טראומטיות, חרדה ודיכאון.

מטרתו של הסמינריון הנה להתנסות במחקר אמפירי וקידום כתיבה מדעית בנושא איום הטרור והשפעותיו על האוכלוסייה הישראלית לסוגיה, להתנסות בחקר דרכי ההתמודדות עם איום זה והשפעותיהם של משתנים נוספים המשפיעים על האוכלוסייה הישראלית החיה בצל הטרור.

קובץ להורדה:

קרן כהן לוק_סמינריון איום הטרור, השפעותיו וההתמודדות עימו _פרשיית לימוד תשפ