סמינריון – נשים, פמיניזם ופתולוגיה – Women, Feminism and Pathology

מטרות הקורס:

הסמינריון יעסוק בהכרת התיאוריות הפמיניסטיות ובחקר השפעת הפמיניזם על תופעת הפשיעה הנשית והפתולוגיה הנשית.

קובץ להורדה:

פמיניזם ופשיעה- סמינריון